preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Elektrostymulacja mięśni

Elektrostymulacja mięśni to zabieg elektroleczniczy w trakcie którego w wyniku pobudzania mięśnia z wykorzystaniem prądu impulsowego dochodzi do jego skurczu. Zabieg ten wywołuje kontrolowany skurcz mięśnia w niedowładach, porażeniach i zanikach mięśniowych.
Efekty terapeutyczne:
Elektrostymulacja mięśni znajduje szerokie zastosowanie w chorobach neurologicznych, gdy przewodzenie impulsów nerwowych do mięśni jest zaburzone. Dzięki elektrostymulacji następuje poprawa siły mięśniowej, krążenia krwi, ogranicza się również ryzyko wystąpienia wtórnych zmian w mięśniach i nerwach na skutek ich nieczynności.
Wskazania:
  • osłabienia siły mięśni,
  • częściowe uszkodzeń nerwów obwodowych,
  • zaniki mięśniowe,
  • zapobieganie wtórnym zmianom w nerwach i mięśniach w wyniku ich nieczynności.
Cena zabiegu, punkty sprzedaży, dni/godziny, w których zabieg jest wykonywany - sprawdź tutaj
PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd