preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Indywidualne ćwiczenia z fizjoterapeutą

Na podstawie rozpoznania lekarskiego i analizy stanu funkcjonalnego przy uwzględnieniu celów leczenia, fizjoterapeuta wspólnie z pacjentem dobiera i realizuje indywidualny program ćwiczeń. Ćwiczenia wykonywane są przy stałym i bezpośrednim nadzorze lub asekuracji fizjoterapeuty.
Szczególne wskazane dla tej formy usprawniania z udziałem fizjoterapeuty, obejmują:
  • stany chorobowe wymagające bezpośredniej asekuracji, wspomagania w wykonywaniu ćwiczeń,
  • konieczności motywowania i nadzoru pacjenta,
  • występowania zaburzeń komunikacji werbalnej oraz potrzeby bieżącej modyfikacji ćwiczeń z powodu dynamicznych zmian stanu funkcjonalnego pacjenta.
Szczególna rola dla tych ćwiczeń przypada przy usprawnianiu osób z uszkodzeniami OUN, po udarach, uszkodzeniach rdzenia kręgowego, zaawansowanej chorobie Parkinsona, zespołach otępiennych, zaburzeniach równowagi, mózgowym porażeniu dziecięcym, uszkodzeniach nerwów obwodowych, pacjentów w ostrym i podostrym stanie chorobowym.
Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą są podstawową formą ćwiczeń leczniczych działających miejscowo lub ogólnie na organizm pacjenta.

Cena zabiegu, punkty sprzedaży, dni/godziny, w których zabieg jest wykonywany - sprawdź tutaj
PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd