preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Inhalacje indywidualne ultradźwiękowe solankowe

Zastosowanie solanek izo- lub lekko izotonicznych w postaci wziewań powoduje działanie łagodzące na błonę śluzową narządu oddechowego oraz zwiększenie ruchu migawkowego drzewa oskrzelowego. Dzięki inhalacjom następuje rozrzedzenie i zwiększenie wydzielania śluzu co ułatwia wykrztuszanie i oczyszczanie dróg oddechowych.
Efekty terapeutyczne:
Sól Iwonicka dzięki zawartości roztworów soli jodobromowej powodują pobudzenie układu odpornościowego w obrębie układu oddechowego, co zwiększa skuteczność stosowanych inhalacji w leczeniu wspomagającym przewlekłych schorzeń górnych dróg oddechowych.
Wskazania:
  • przewlekłe nieżyty gardła i nosa
  • choroby oskrzeli i płuc
  • choroby górnych dróg oddechowych
  • zapalenie krtani z wykluczeniem stanów ostrych
  • alergie
  • stany wyczerpania głosowego
  • inne choroby układu oddechowego.
Cena zabiegu, punkty sprzedaży, dni/godziny, w których zabieg jest wykonywany - sprawdź tutaj
PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd