preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Jonoforeza

Jonoforeza lub jontoforeza jest to zabieg elektroleczniczy z użyciem prądu stałego, który pomaga wprowadzić przez skórę do organizmu jony leku działającego leczniczo. Do jonoforezy mogą zatem być używane tylko leki ulegające dysocjacji elektrolitycznej.
Efekt terapeutyczny:
efekt terapeutyczny jest zależny od zastosowanego leku jonoforeza może mieć działanie np. przeciwzapalne, odczulające, antybakteryjne lub przeciwbólowe.

Wskazania:
  • stany zapalne w obrębie stawów
  • zespoły bólowe różnego pochodzenia
  • wzmożone napięcie mięśni i przykurcze
  • obwodowe zaburzenia naczynioruchowe
  • utrudniony zrost kości
  • blizny
  • stany pourazowe stawów i mięśni
  • polineuropatie
Cena zabiegu, punkty sprzedaży, dni/godziny, w których zabieg jest wykonywany - sprawdź tutaj
PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd