preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

PNF

PNF-Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe) to kompleksowa terapia stosowana w celu reedukacji lub odtworzenia konkretnej funkcji ruchowej, utraconej lub zaburzonej w wyniku choroby lub urazu. Metoda opiera się na wykorzystaniu silniejszych lub sprawniejszych funkcji naszego organizmu w celu aktywizacji słabszych funkcji naszego ciała o ograniczonej sprawności.
W celu uzyskania żądanego pobudzenia słabszych funkcji organizmu, fizjoterapeuta w czasie usprawniania metodą PNF, posiada cały czas kontakt werbalny oraz niewerbalny z pacjentem. W trakcie ćwiczeń metodą PNF, fizjoterapeuta wykorzystuje naturalny wielopłaszczyznowy ruch z submaksymalnym oporem dla wywołania oczekiwanego pobudzenia ruchowego.
Metoda PNF znajduje zastosowanie w bardzo wielu jednostkach chorobowych głównie w przypadku uszkodzenia ośrodkowego oraz obwodowego neuronu ruchowego, których konsekwencją jest zaburzenie funkcji narządu ruchu. Metoda ma zastosowanie w przypadkach stanów na każdym poziomie dysfunkcji od lekkich do bardzo ciężkich, głównie w schorzeniach neurologicznych i ortopedycznych. Jest to metoda bardzo efektywna z uwagi na indywidualną analizę dysfunkcji pacjenta oraz konieczność zaangażowania pacjenta w prowadzonej terapii.
Efekty terapeutyczne
(w zależności od przyczyny schorzenia) :
 • poprawa koordynacji ruchowej,
 • zwiększenie siły mięśniowej,
 • zwiększenie użytecznego zakresu ruchu,
 • poprawa stabilności i mobilności ciała,
 • przywrócenie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego,
 • reedukacja postawy ciała.
Wskazania:
 • stany po udarach,
 • choroby nerwowo-mięśniowe,
 • rehabilitacja pooperacyjna narządu ruchu,
 • zaburzenia stereotypu chodu,
 • wadliwa postawa ciała,
 • skoliozy.
Przeciwwskazania:
 • brak współpracy z fizjoterapeutą,
 • stany wymagające hospitalizacji.
Cena zabiegu, punkty sprzedaży, dni/godziny, w których zabieg jest wykonywany - sprawdź tutaj
PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd