preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Trening równowagi i koordynacji nerwowo mięśniowej na platformie stabilometrycznej Gamma

Nowoczesna dwupłytowa platforma Gamma umożliwia profesjonalny trening pacjentów z zaburzeniami: równowagi, kontroli sensomotorycznej, koordynacji nerwowo-mięśniowej (koordynacji ciała), zaburzeniami dystrybucji obciążeń. Jej dodatkowym atutem jest możliwość dowolnego ustawienia płyt względem siebie co umożliwia zaplanowanie treningu funkcjonalnego sportowców w określonej, ściśle związanej z ich dyscypliną pozycji.
W przypadku omawianego treningu z wykorzystaniem platformy Gamma przesyłane są dodatkowo - zwrotne informacje wizualne i dźwiękowe. Zastosowanie wizualizacji jako sprzężenia zwrotnego (biofeedbacku), poprawia wartość motywacyjną i atrakcyjność treningu w porównaniu z tradycyjnymi ćwiczeniami.
Efekt terapeutyczny:
Biofeedback umożliwia pacjentowi prawidłowe dociążanie stóp, przenoszenie ciężaru ciała, stabilizację miednicy, a także aktywuje do pracy słabsze partie mięśniowe naszego ciała. Możliwość treningu biofeedbeckiem z wizualizacją do nauki prawidłowego wykonywania ruchu oraz wariant wcielenia się w postać z gier motywuje pacjenta do wysiłku oraz daje możliwość dostosowania ćwiczeń do potrzeb danego człowieka. W efekcie w zależności od zaplanowanego zadania możemy realizować cele np.:
reedukacja chodu, czynności dynamiczne, czas reakcji,
trening równowagi i rytmiki ruchu,
trening czynności dynamicznych, kontroli sensomotorycznej,
trening dystrybucji obciążeń i czasu reakcji
Dzięki bazie pacjentów możemy prowadzić rzetelny rejestr postępów w rehabilitacji, mogący być użytecznym zarówno dla lekarzy, pacjentów czy zakładów ubezpieczeniowych.
Wskazania:
  • stan po wszczepieniu endoprotezy,
  • stwardnianie rozsiane,
  • choroba Parkinsona,
  • zaburzenia równowagi,
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • stany po udarach mózgowych,
  • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,
  • choroby zwyrodnione stawu kolanowego i biodrowego,
  • stany po leczeniu urazów sportowych w obrębie kończyn dolnych,
  • bóle grzbietu.
Cena zabiegu, punkty sprzedaży, dni/godziny, w których zabieg jest wykonywany - sprawdź tutaj
PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd